AVLUSING

Vi utfører avlusing i oppdrettsnæring

Lakselus er i dag det største problemområdet til oppdrettsnæringen. Omfanget av lakselus øker stadig, og parasitten har også utviklet resistens mot diverse behandlingsmetoder. Vi tar i bruk moderne hjelpemidler i kampen mot bekjempelse av lakselusen, noe som kan være meget kostnadsbesparende for oppdrettselskaper. Teknologien er også helt uten bruk av medikamenter. Les mer om metoden under.

Trenger du en totalleverandør innen avlusing?

VI TILBYR AVLUSING MED INNOVATIV TEKNOLOGI - THERMOLICEREN

Samba Marin har tatt i bruk ny og innovativ teknologi ved hjelp av maskinen Thermolicer, utviklet av det norske selskapet Steinsvik. Gjennom å bruke denne formen for termisk avlusing, utnytter man lusens lave toleranse for plutselige temperaturforandringer. Kort fortalt fungerer avlusningen ved fisken bades i vann med lunken temperatur. Dette vil videre føre til at lusen blir drept, faller av og samles opp for ødeleggelse.

Selve Thermoliceren monteres på båt/lekter, og har kapasitet til å behandle opptil 80 tonn fisk per time. Med denne maskinen slipper du å behandle fisk med medikamenter, noe som er positivt for alle involverte parter. Denne formen for termisk avlusing har allerede rukket å oppnå meget positive resultater, og en rapport fra Veterinærinstituttet viser til alt fra 75 til 100% reduksjon i bevegelige lus etter bruk av Thermolicer.

Til avlusingsoppdrag tar vi i bruk MS Fox Fighter, som er utstyrt med to Thermolicere.

DYKKING VED OPPDRETTSANLEGG

Vi kan bistå med dykkere under avlusingsoppdrag. Våre dykkerteam er også meget kompetente på undervannsarbeid ved oppdrettsanlegg. Les mer om vår dykkertjeneste ved å trykke her.

GLOBAL GAP SERIFISERT

Global GAP er en standard som omfatter alle ledd i produksjonen. Stamfisk, rogn, matfisk, slakteri, foredling, salg, for og andre leverandører.

Standarden sikrer matvaresikkerhet, minimal miljøpåvirkning, etterlevelse av god dyrevelferd og arbeidernes helse og sikkerhet. Samba Marin er Global GAP-sertifisert.