AVLUSING

Vi utfører avlusing i oppdrettsnæring

Lakselus er i dag det største problemområdet til oppdrettsnæringen. Omfanget av lakselus øker stadig, og parasitten har også utviklet resistens mot diverse behandlingsmetoder. Vi tar i bruk moderne hjelpemidler i kampen mot bekjempelse av lakselusen, noe som kan være meget kostnadsbesparende for oppdrettselskaper. Teknologien er også helt uten bruk av medikamenter. Les mer om metoden under.

Trenger du en totalleverandør innen avlusing?

OPTILICE 4 XL BEHANDLINGSSYSTEM

Fox Processor er spesialtilpasset oppdrettsnæringen, med lusbehandling som spesialitet. Fartøyet er installert med optilice 4XL behandlingssystem og har en kapasitetet på 200 Tonn/time.

Fartøyet ble levert som nybygg i 2018 av det hollandske vertet Damen Shipyard. Fox Processor har en lengde på 43 metere og en bedde på 12 metere. Den er spesielt utviklet for operasjoner i oppdrettsnæringen, og har vist seg å være særdeles effektivt som behandlingsfartøy dels grunnet høy kapasitetet og dels grunnet høy fart.

Fartøyet har diesel-elektrisk fremdrift og er utrustet med tre stykk Volvo Penta D16 på 450 KW, samt en Volvo Penta D7 på 130 KW. Det er også klargjort for innsetting av katalysatorer som sammen med det diesel-elektriske anlegget og permanente magnet elmotorer i thrusterene vil gi fartøyet en god miljøprofil, med lave utslipp og lavt forbruk.

Ta kontakt for pris og ledig kapasitet!

SFI SYSTEM

SFI SYSTEM  – Sikker og skånsom avlusningsbehandling med fokus på fiskevelferd og miljø

Samba Marin AS har som en av de første i Norge tatt i bruk SFI SYSTEM for avlusning.
SFI har utviklet et nytt innovativt system for å gjøre avlusningsbehandlingen tryggere, raskere og bedre –  helt uten kjemikalier eller varmebehandling.
SFI er utviklet i nært samarbeid med lakseoppdrettere med hovedfokus på fiskevelferd og for å sikre lav dødelighet under avlusningsbehandlingen.
SFI Systemet fjerner lakselusen skånsomt fra laksen ved å bruke spyling med sjøvann. Selve behandlingen varer bare i ca. 0,2 sekunder per fisk, og er effektiv mot både bevegelig og kjønnsmoden lus.
Kapasiteten til systemet er opptil 200 tonn per time.

Ta kontakt for pris og ledig kapasitet!

DYKKING VED OPPDRETTSANLEGG

Vi kan bistå med dykkere under avlusingsoppdrag. Våre dykkerteam er også meget kompetente på undervannsarbeid ved oppdrettsanlegg. Les mer om vår dykkertjeneste ved å trykke her.

GLOBAL GAP SERIFISERT

Global GAP er en standard som omfatter alle ledd i produksjonen. Stamfisk, rogn, matfisk, slakteri, foredling, salg, for og andre leverandører.

Standarden sikrer matvaresikkerhet, minimal miljøpåvirkning, etterlevelse av god dyrevelferd og arbeidernes helse og sikkerhet. Samba Marin er Global GAP-sertifisert.