AVLUSING

Vi utfører avlusing i oppdrettsnæring

Lakselus er i dag det største problemområdet til oppdrettsnæringen. Omfanget av lakselus øker stadig, og parasitten har også utviklet resistens mot diverse behandlingsmetoder. Vi tar i bruk moderne hjelpemidler i kampen mot bekjempelse av lakselusen, noe som kan være meget kostnadsbesparende for oppdrettselskaper. Teknologien er også helt uten bruk av medikamenter. Les mer om metoden under.

Trenger du en totalleverandør innen avlusing?

SFI SYSTEM

SFI SYSTEM  – Sikker og skånsom avlusningsbehandling med fokus på fiskevelferd og miljø

Samba Marin AS har som en av de første i Norge tatt i bruk SFI SYSTEM for avlusning.
SFI har utviklet et nytt innovativt system for å gjøre avlusningsbehandlingen tryggere, raskere og bedre –  helt uten kjemikalier eller varmebehandling.
SFI er utviklet i nært samarbeid med lakseoppdrettere med hovedfokus på fiskevelferd og for å sikre lav dødelighet under avlusningsbehandlingen.
SFI Systemet fjerner lakselusen skånsomt fra laksen ved å bruke spyling med sjøvann. Selve behandlingen varer bare i ca. 0,2 sekunder per fisk, og er effektiv mot både bevegelig og kjønnsmoden lus.
Kapasiteten til systemet er opptil 200 tonn per time.
Vi tilbyr SFI-avlusning med vårt fartøy Fox Challenger.

Ta kontakt for pris og ledig kapasitet!

AVLUSNING MED THERMOLICER

Samba Marin har et fartøy for kunde med Thermolicer avlusningssystem, utviklet av det norske selskapet Steinsvik. Gjennom å bruke denne formen for termisk avlusing, utnytter man lusens lave toleranse for plutselige temperaturforandringer. Kort fortalt fungerer avlusningen ved fisken bades i vann med lunken temperatur,  lusen faller av og samles opp for destruering.
Selve Thermoliceren monteres på båt/lekter, og har kapasitet til å behandle opptil 80 tonn fisk per time. Med denne maskinen slipper du å behandle fisk med medikamenter, noe som er positivt for både fiskehelse og miljø. Denne formen for termisk avlusing viser positive resultater, og en rapport fra Veterinærinstituttet viser til alt fra 75 til 100% reduksjon i bevegelige lus etter bruk av Thermolicer.
https://samba.no/vare-servicebater/
Til avlusingsoppdrag tar vi i bruk MS Fox Fighter, som er utstyrt med to Thermolicere.

DYKKING VED OPPDRETTSANLEGG

Vi kan bistå med dykkere under avlusingsoppdrag. Våre dykkerteam er også meget kompetente på undervannsarbeid ved oppdrettsanlegg. Les mer om vår dykkertjeneste ved å trykke her.

GLOBAL GAP SERIFISERT

Global GAP er en standard som omfatter alle ledd i produksjonen. Stamfisk, rogn, matfisk, slakteri, foredling, salg, for og andre leverandører.

Standarden sikrer matvaresikkerhet, minimal miljøpåvirkning, etterlevelse av god dyrevelferd og arbeidernes helse og sikkerhet. Samba Marin er Global GAP-sertifisert.