FORANKRING OG FORTØYING (AHTS)

Vi har servicefartøy med stor kapasitet

Et av våre primærområder omhandler oppdrag med våre ankerhåndteringsskip, også populært kalt ATHS. Våre servicebåter er utstyrt med kraftige vinsjer og kraner, som utfører de fleste oppdrag på strak arm. Per i dag har vi tre fartøy som er spesialisert mot fortøyning og forankring. Samba Marin er totalleverandør av fortøyningstjenester til havbruksnæringen. Velg oss, og du er sikker på at ankerfestene holder mål!

Trenger du hjelp til forankring og fortøyningsoppdrag?

VI BISTÅR DEG MED

  • Fortøying av eks. oppdrettsanlegg
  • Ankerhåndtering
  • Opptaking, utsetting, inspeksjon og kvalitetssikring
  • ROV inspeksjoner, undervannsoperasjoner og drilling ned til 500 m.

Vårt mannskap har lang erfaring med slike type oppdrag. Vi er også meget inneforstått med at prosjekter i maritime omgivelser som dette, innehar en solid dose risiko. Vi er derfor opptatt av at alt arbeid skal gjøres med fokus på KHMS, slik at uønskede hendelser ikke inntreffer. All forankring og fortøyning utføres i henhold til Nytek-forskriften innen aquakultur og marinaer.

VÅRE FARTØY FOR FORANKRING OG FORTØYING

Vi har tre opererende fartøy innenfor dette området.

MS Molly

Molly er godt egnet til fortøynings-jobber med sin robuste dekksutrustning. Den opererer primært som fortøyningsfartøy innen havbruksnæringen, og er spesielt gunstig til å håndtere anker og fortøyninger opp mot koblingplater og rammer.  MS Molly har 100 tons vinsj og to stk 2- tons nokker. Kran forut 140TM og kran akter 70TM. Mer informasjon.

MS Fox Fighter

Dette er  en multicat som er 27,27 meter lang og 12,45 meter bred. MS Fox Fighter er utstyrt med et dobbel Thermolicer for avlusing av laks og aure. Dette anlegget er levert av Steinsvik og kapasiteten varierer fra størrelse på fisk. Mer informasjon.

Fox Ocean

Fox Ocean er et servicefartøy for alle
typer bruk, og brukes blant annet til
fortøyning og transport. . Mer informasjon.

VÅRE FARTØY FOR FORANKRING OG FORTØYING

Vi har tre opererende fartøy innenfor dette området.

MS Molly

Molly er godt egnet til fortøynings-jobber med sin robuste dekksutrustning. Den opererer primært som fortøyningsfartøy innen havbruksnæringen, og er spesielt gunstig til å håndtere anker og fortøyninger opp mot koblingplater og rammer.  MS Molly har 100 tons vinsj og to stk 2- tons nokker. Kran forut 140TM og kran akter 70TM. Mer informasjon.

MS Fox Fighter

Dette er  en multicat som er 27,27 meter lang og 12,45 meter bred. MS Fox Fighter er utstyrt med et dobbel Thermolicer for avlusing av laks og aure. Dette anlegget er levert av Steinsvik og kapasiteten varierer fra størrelse på fisk. Mer informasjon.

MS Fox Challenger

Dette er et meget robust fortøyningsfartøy som egner seg godt til fortøyning av oppdrettsanlegg og ankerhåndtering. Båten er ca 30 meter i lengden, og 9,5 meter i bredden, med en fart på 12,4 knop. Mer informasjon.