Nyheter

Samba Marin kjøper lusejegeren «Volt Processor»

Fox Processor
Øker flåten til åtte fartøyer.

Servicefartøyet «Volt Processor» er spesial tilpasset for lusbehandling, og har betydelig høyere kapasitet enn de andre fartøyene i flåten til Os-rederiet. Samba Marin har mange års erfaring innenfor oppdrettsservice, og har et bredt spekter av tjenester som tilbys næringen. To av selskapets fartøyer har i dag behandlingsutstyr ombord: «Fox Challenger» er utstyrt med et SFI-anlegg, mens «Fox Fighter» har har Thermolicere ombord. Begge disse fartøyene vil i tiden som kommer være tilgjengelige i spotmarkedet, fremgår det av en pressemelding.

Det nye fartøyet, som vil få navnet «Fox Processor», har med et Optilice 4 XL behandlingssystem ombord. Fartøyet vil gå inn på fast kontrakt hos Lerøy Vest/Sjøtroll, men vil også være tilgjengelig i spotmarkedet.

Høy kapasitet

«Volt Processor» ble i 2018 levert som nybygg fra det hollandske verftet Damen Shipyard til selskapet Volt Service i Remøy Management Gruppen. Volt Service har driftet fartøyet i en tre-års periode, og selger nå for å kunne fokusere på annen virksomhet.

Fartøyet har en lengde på 43 meter og en bredde på 12 meter. «Volt Processor» er spesielt utviklet for operasjoner i oppdrettsnæringen, og har vist seg å være særdeles effektivt som behandlingsfartøy dels grunnet høy kapasitet og dels grunnet høy fart.

Fartøyet har diesel-elektrisk fremdrift og er utrustet med tre stykk Volvo Penta D16 på 450 KW, samt en Volvo Penta D7 på 130 KW. Det er også klargjort for innsetting av katalysatorer som sammen med det diesel-elektriske anlegget og permanente magnet elmotorer i thrusterene vil gi fartøyet en god miljøprofil, med lave utslipp og lavt forbruk.

Storsatsing

Kjøpet av «Volt Processor» er den hittil største satsingen i Samba Marin sin historie, og er gjort for ytterligere å styrke selskapets posisjon innenfor servicemarkedet. Havbruk er i dag selskapets klart største markedssegment, og selskapet ser nå frem til å møte eksisterende og nye kunder med enda bedre utstyr og enda høyere kapasitet enn
tidligere.

Selskapet har en årsomsetning på cirka 110 millioner kroner og 45 ansatte. Drøye 70 prosent av virksomheten er rettet mot havbruk, mens 20 prosent ligger innenfor olje/gass. De resterende ti prosent av omsetningen består av service, kai- og transportoppdrag.

Selskapet har et helt nytt kaianlegg på Lepsøy, og er en totalleverandør av servicetjenester til alle de nevnte næringene. Selskapet har masse spesialutstyr ombord på fartøyene, og tilbyr dykketjenester gjennom en langsiktig samarbeidsavtale med Techno Dive.

Rederiet planlegger ytterligere nyinvesteringer i tiden som kommer, heter det i meldingen.