SJØTRANSPORT

Trenger du noen til å frakte større masser langs sjøveien?

Opprinnelig var sjøtransport kjernetjenesten i vår virksomhet, men etterspørselen fra andre områder har senere gjort dette til et mindre område for oss. Allikevel utfører vi fremdeles en god del sjøtransport på forespørsel. Transport med egnede servicefartøy er den sikreste måten å frakte større gjenstander på, i tillegg til at det er relativt miljøvennlig. I mange tilfeller er det også den eneste muligheten man har til å frakte gods fra A til B.

Frakt av rullende last

Transport av konstruksjoner og utstyr

Transport av levende rensefisk

HVORDAN BESTILLER JEG SJØTRANSPORT?

Ta kontakt med oss via informasjonen du finner her. Her forteller du oss hva du ønsker å frakte, og vi kommer senere med et pristilbud og ytterligere informasjon om transporten. Enklere blir det ikke!

TRANSPORT AV RULLENDE LAST

TRANSPORT AV RENSEFISK

TRANSPORT AV KONSTRUKSJONER OG UTSTYR

SJØTRANSPORT FOR PRIVATKUNDER

Vi tilbyr transport av rullende last, herunder hovedsakelig betongbiler, lastebiler, leppefisk-biler og gravemaskiner.

Samba Marin har kapasitet til å transportere store mengder med rensefisk. Vi er meget opptatt av fiskens ve og vel når den transporteres. Dette er noe som oppdrettsnæringen har hatt fokus på de siste årene, og noe vi selvfølgelig innretter oss etter. Med transport fra oss går vi langt på vei for å sikre en så skånsom og trygg behandling av fisken som mulig.

Et aspekt som har gitt oss meget gode tilbakemeldinger fra kunder i oppdrettsnæringen, er at vi laster semitrailere med rognkjeks om bord vår ombygde ferje, kjører ut til merdene og slipper fisken rett uti uten omlasting.

Trenger du å frakte større konstruksjoner, anleggsmaskiner og lignende? Da er vi rette aktøren for deg!

Vil tilbyr selvsagt også sjøtransport for private kunder. Opp igjennom årene har vi fraktet massevis av tunggods for hyttefolk i Hordaland. Ikke nøl med å kontakte oss om du trenger en aktør til å frakte større gods langs sjøveien!

TRANSPORT AV RULLENDE LAST

Vi tilbyr transport av rullende last, herunder hovedsakelig betongbiler, lastebiler, leppefisk-biler og gravemaskiner.

TRANSPORT AV RENSEFISK

Samba Marin har kapasitet til å transportere store mengder med rensefisk. Vi er meget opptatt av fiskens ve og vel når den transporteres. Dette er noe som oppdrettsnæringen har hatt fokus på de siste årene, og noe vi selvfølgelig innretter oss etter. Med transport fra oss går vi langt på vei for å sikre en så skånsom og trygg behandling av fisken som mulig.

Et aspekt som har gitt oss meget gode tilbakemeldinger fra kunder i oppdrettsnæringen, er at vi laster semitrailere med rognkjeks om bord vår ombygde ferje, kjører ut til merdene og slipper fisken rett uti uten omlasting.

TRANSPORT AV KONSTRUKSJONER OG UTSTYR

Trenger du å frakte større konstruksjoner, anleggsmaskiner og lignende? Da er vi rette aktøren for deg!

SJØTRANSPORT FOR PRIVATKUNDER

Vil tilbyr selvsagt også sjøtransport for private kunder. Opp igjennom årene har vi fraktet massevis av tunggods for hyttefolk i Hordaland. Ikke nøl med å kontakte oss om du trenger en aktør til å frakte større gods langs sjøveien!